ROZWÓJ SŁUCHOWY 2-4 LATKA

Udostępnij

Rozwój funkcji słuchowych w poszczególnych okresach rozwoju dziecka:

2-4 latek

W drugim roku życia prawidłowo rozwijające się dziecko osiąga rzeczywisty próg słyszenia to znaczy, że jest w stanie zareagować na najcichszy dźwięk jaki słyszy

 Dziecko ma świadomość- czy jest dźwięk, czy go nie ma

 identyfikuje i różnicuje nowe wyrażenia dźwiękonaśladowcze, słowa oraz melodie i słowa piosenki,

 Uczy się słuchania i rozumienia słów czy też tekstów wypowiadanych czy odczytywanych przez nauczyciela dla całej grupy, a nie jak dotychczas indywidualnie do dziecka

 rozumie proste wypowiedzi, dostrzega i różnicuje elementy prozodyczne mowy

 określa kierunek, z którego dochodzi dźwięk,

 identyfikuje dźwięki pochodzące z najbliższego otoczenia,

 rozpoznaje, naśladuje głosy zwierząt i ptaków, pojazdów

 łączy obrazki z prezentowanym dźwiękiem.

 rozpoznaje głosy wydawane przez przedmioty np. zegar, przedzieranie papieru, kapanie wody z kranu, mieszanie łyżeczką w szklance, itp.

 czas trwania sygnału akustycznego (długo-krótko)

 ilość nadawanych sygnałów dźwiękowych, (pojedyncze-kilka)

 tempo nadawanego sygnału (szybko-wolno),

 natężenie dźwięku ( głośno – cicho),

 częstotliwość ( wysoko- nisko),

 rozpoznaje melodie znanych piosenek;

 odtwarza grę na instrumentach perkusyjnych, np.: dwa razy bębenek, jeden raz grzechotka,

 wyklaskuje prosty rytm,

 umie odszukać i nazwać przedmioty wydające dźwięki,

 podejmuje próby dzielenia słów na sylaby,

 wymienia słowa rozpoczynające się daną sylabą,

 Uzupełnia brakujące rymy. Lata mucha koło … (ucha), Lata osa koło … (nosa) Mały kotek wszedł na … (płotek)

 odnajduje obrazki, których nazwy tworzą rymy.

 potrafi wybrać spośród kilku przedmiotów 2 wydające taki sam dźwięk,

 Określa długości słów- posłuchaj i powiedz, które słowo jest długie a które krótkie

 Łączy w całość usłyszane kolejno sylaby np., ma-ma, so- wa , ko-ty, lo- dy, lasy,sa-ła-ta

 kończy słowa dwusylabowe( trzysylabowe) w oparciu o obrazki, np. bu-ty, bu-zia, bu-rak itp. I następnie bez obrazków

 Liczy usłyszane sylaby

 Dziecko rozpoznaje głosy kolegów z grupy

 odtwarza rytm na podstawie podanych przez nauczyciela schematów (rysunkowych lub klockowych),

 powtarza sylaby wg ustalonej kolejności np. bla-ble, za-pe , ku-gu itp.

 przelicza usłyszane dźwięki i odwzorowuje ich liczebność za pomocą drobnych przedmiotów: patyczków, klocków, kredek, itp.,

 wypowiada rytmiczne treści krótkich wierszyków np. z wyklaskiwaniem.

 Wymyśla rymujące się wyrazy, np. słoń – koń, miasto – ciasto, wanna – panna itp.

 Ćwiczy uwagę i pamięć sekwencyjną („Najpierw do woreczka wchodzi krowa, potem pies, a na końcu kot”) podczas wymieniania po kolei przedmiotów dziecko ich nie widzi tylko słucha.

MIŁEJ LEKTURY

NEUROLOGOPEDA G.PRZERADA

Więcej informacji

kids in spiderman and Captain America costumes
Uncategorized

Ćwiczenia języka z wiedzy logopedycznej

Ćwiczenia języka z wiedzy logopedycznej to ważna metoda poprawiania artykulacji i poprawiania mowy u osób z różnymi zaburzeniami mowy. Logopedia to dziedzina nauki, która zajmuje

DLA RODZICA

ROZWÓJ SŁUCHOWY 5-6 LATKA

ROZWÓJ SŁUCHOWY 5-6-7 LAT PROPOZYCJE ĆWICZEŃ Zapraszam Państwa do kilku ćwiczeń ze swoim dzieciaczkiem przygotowujących naszą pociechę do prawidłowej aktywności słuchowej. OTO WYSZCZEGÓLNIONE ĆWICZENIA: •