ZABAWY GŁOSKI SZ

boy sitting on white cloth surrounded by toys

Głoska [sz] sprawia dzieciom sporo problemów, najczęściej jest zamieniana na głoskę [s]. Poprawna realizacja wymaga pionizacji języka, dlatego by przejść do ćwiczeń, trzeba najpierw zacząć od unoszenia go do góry. Podczas wymowy czubek języka unosi się do wałka dziąsłowego, gdzie pojawia się szczelina. Podczas zabaw proszę dzieci, by pamiętały o trzech rzeczach: unosimy język do […]